คาถามหาอำนาจ เสริมอำนาจบารมี เสริมสง่าราศี เสริมเสน่ห์


คาถามหาอำนาจ หนึ่งในคาถาที่เชื่อว่าเมื่อท่องแล้วจะช่วยเสริมสง่าราศี มีเสน่ห์ มีเมตตามหานิยม มีอำนาจ เป็นที่น่าเกรงขามแก่ศัตรู ผู้ที่คิดร้ายก็จะพ่ายไป (เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ)

คาถามหาอำนาจ

(ใช้เสกน้ำล้างหน้าเป็นประจำทุกเช้า หรือก่อนเดินทางไปทำธุรกิจ ติดต่อในเรื่องต่างๆ หรือทำการค้าขาย)

เอวัง ราชะสีโห มะหานาทัง สีนาทะนัง สิหะนาเม สีละเตเชนะนามะ ราชะสีโห อิทธิฤทธิ์ พระพุทธังรักษา สารพัดศัตรู อะปะราชะยัง อิทธิฤทธิ์ พระธัมมังรักษา สารพัดศัตรู อะปะราชะยัง อิทธิฤทธิ์ พระสังฆังรักษา สารพัดศัตรู อะปะราชะยัง


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *